Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału królewskiego z 26 maja 1592 r. o przywilejach Żydów koronnych

Żyd Matys, szkolnik Żydów z lubelskiego Podzamcza, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] wyjęty z akt grodzkich poznańskich uniwersał Zygmunta III Wazy z 26 V 1592 r. (oblatowany tam 7 IV 1602 r. przez Żyda poznańskiego Joela Abrahama), w którym król potwierdza dotychczasowe prawa i przywileje Żydów koronnych odnoszące się do procedur prawnych i sądowych, jakim do tej pory podlegali.