Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału królewskiego z 14 lutego 1631 r. o sprzedaży sukien angielskich

Izajasz, starszy [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] (praefectus) żydowskiej gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał króla Zygmunta III Wazy z 14 II 1631 r., zezwalający „faktorom [pełnomocnikom do spraw finansowo-majątkowych - red.] skarbu naszego ceł koronnych" na sprzedaż czterech wozów sukien angielskich zamówionych na potrzeby dworu, gdy okazało się, iż sprowadzono ich za dużo.