Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału królewskiego z 12 czerwca 1600 r. o pogłównym żydowskim

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] uniwersału poborowego Zygmunta III Wazy z 12 VI 1600 r. W nawią­zaniu do uchwał sejmiku lubelskiego król nakazywał m.in.: „Każdy Żyd z osobna w mieściech, miasteczkach i wsiach, tak w naszych [królewskich], jako i w duchow­nych, i świeckich, nie podług starych kwitów i zwyczajów, ale każdy od głowy swej po złotemu ma pogłównego oddać, wszakoż tym obyczajem, że urząd wojewodzi, albo ktokolwiek inszy, którego by zwierzchności i sprawie podlegali, i [urzędy] miej­skie, z poborcą abo z sukkolektorem [pomocnikiem poborcy podatkowego - red.] jego mają je policzyć z starszymi [urzędnikami gmin odpowiedzialnymi za nie przed władzami państwowymi lub dominialnymi - red.] Żydy, którzy mają pod przysięgą zeznać, że je sprawiedliwie policzyli, od których żadnego nie wyjmując, mają starsi odebrać i pieniądze a poborcy oddać cum attestatione autentica [z zaświadczeniem autentyczności - red.] urzędów miejskich. Przysięga Żydów starszych ma być na przykazanie Boże. Gdzie by się też pożyteczniejszy sposób do tego podał, wolno to będzie podskarbiemu naszemu arendować, a gdy Żydowie oddadzą takowe pogłówne, innego poboru dawać nie będą powinni".