Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersałów królewskich dotyczących konfliktu lubelskiej gminy żydowskiej z magistratem Lublina

Pejsak Majerowicz, syndyk [reprezentant określonej zbiorowości w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg - red.] uniwersał króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego datowany z Krakowa 6 XI 1669 r. i adresowany do magistratu m. Lublina, w którym król bierze pod opiekę Żydów lubelskich, nakazuje władzom miejskim, by nie zabraniały im handlu wszelakimi towarami, zwłaszcza zaś artykułami futrzarskimi, pomimo upłynięcia terminu obowiązywania dotychczasowej ugody Żydów z cechem kuśnierskim w tej sprawie. W drugim uniwersale z tego samego dnia król zakazuje magistratowi miejskiemu pieczętowania sklepów żydowskich, sekwestrowania towarów i nakazuje dotrzymywanie praw Żydów do swobodnego handlu w mieście i na przedmieściach.