Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa testamentu Sucholewskiego

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] testamentu szl. [szlachetnego - red.] Adama Krzysztofa Sucholewskiego z 10 VI 1618 r. M.in.: „O Falbiskę Żydówkę i o syny jej proszę dla Boga, aby od egzekutorów [wykonawców - red.] [testamentu] i od nikogo względem mych rzeczy molestowana nie była niwczym, bom za żywota swego wielkiego dobrodziejstwa ich zażywał, za które dobrodziejstwo odkazuję jej złotych 10".