Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Szlomy przeciwko Mrozowickiemu i innym

Relacja o złożeniu pozwu z 11 IX 1635 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla Pawła Mrozowickiego, podstarościego, i Marcina Kostrzyckiego, pisarza grodzkiego, jako sędziom w urzędzie grodzkim trembowelskim, a także dla Żydów Abrahama Doktora, jego syna Mojżesza i córki Sary, mieszkańców Tarnopola. Żyd Szloma z Manasterzysk apeluje od wyroku urzędu grodzkiego trembowelskiego skazującego go za kradzież wymienionym Żydom trembowelskim klejnotów i różnych przedmiotów o wartości przekraczającej 7 tys.