Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Świderskiego przeciwko Żydom chełmskim

Szl. [szlachetny - red.] Jędrzej Świderski, syn rotmistrza Stanisława Świderskiego z ziemi łu­kowskiej, protestuje przeciwko Żydom chełmskim mieszkającym z powodu zarazy w Rejowcu, mieście Stanisława Orzechowskiego. Gdy Świderski przyjechał 29 IX do Rejowca i zabawiał się w nocy, chcąc od Żyda Irsza dostać kufel piwa, ten pod­niósł w mieście gwałt, zbiegli się inni Żydzi, dotkliwie Świderskiego pobili, związali i zamknęli w areszcie miejskim, z którego wypuścili innych więźniów. Dopiero in­terwencja sług Orzechowskiego doprowadziła do jego uwolnienia.