Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Stanisława przeciwko seniorom lubelskiej gminy żydowskiej

Mieszczanin lubelski Stanisław, krawiec, przed przyjęciem chrztu Żyd Ja­kub, protestuje przeciwko seniorom [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej Szmulowi, Wigdorowi i po­zostałym, że ci nie mogąc go odwieść od przyjęcia chrztu, zabrali z jego gospody 1 tys. złp i wszystkie rzeczy należące do niego i jego żony [zamieszczony ich rejestr], żonę - nie chcąc dopuścić do jej chrztu - przetrzymują siłą, grożą i stosują różne „czary".