Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Sochnikowicza i innych przeciwko Józefowiczowi i innym

Relacja o złożeniu pozwu [pozew złozony na ręce seniora [urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy w synagodze lubelskiej] z 1 XII 1670 r. przed sąd komisarski królewski w składzie: Józef Nieradzki, kanonik łucki, proboszcz markuszowski, Marcin Orchowski, podstoli chełmski, Paweł Borzęcki, wojski kijowski, podstarości lubelski, Jan Poniatowski, podwojewodzi i komornik graniczny lubelski, Mikołaj Górski, pisarz grodzki krasnostawski, i Franciszek Gorzkowski dla Żydów lubelskich: Moszka Józefowicza i jego starszego brata, Lewka Ickowicza, Moszka Czapnika i Szachnowej wdowy. Pop Zosim Sochnikowicz, senior [urzędnik odpowiedzialny za zbiorowość przed władzą państwową lub dominialną - red.] cerkwi Przemienienia Pańskiego, Dawid Konstantynowicz, syndyk [reprezentant interesów cerkwi w sprawach publicznych - red.] cerkwi, Antoni Doroszowicz i inni pozywają w sprawie zajęcia przez Żydów spornego między nimi a cerkwią gruntu. Termin rozprawy wyznaczony został na 12 XII.