Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa seniorów Bractwa przy cerkwi Przemienienia Pańskiego i Żydów lubelskich

Oblata [wpis do ksiąg urzedowych - red.] pokwitowań wystawionych przez starszych Bractwa przy cerkwi Przemienie­nia Pańskiego w Lublinie z zapłaconego przez Żydów lubelskich: Jakuba, Zelika Szmujłowicza, Hirsza Krawca, Marka Ickowicza, Chaima Markowicza czynszu za lata 1632-1634 z tytułu zamieszkiwania przez nich na gruncie cerkiewnym.