Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Rzepeckiego przeciwko Żydom ze Stróży - 9 maja 1711 r.

Relacja o złożeniu pozwu z 2 V 1711 r. do urzędu grodzkiego lubelskiego dla ordynata Tomasza Zamoyskiego, dziedzica m. Kraśnika, wojskiego chełmskiego Andrzeja Ożarowskiego, dzierżawcy dóbr kraśnickich, i ur. [urodzonego - red.] Michała Piotrowskiego, administratora tych dóbr. Wojski lubelski Stanisław Rzepecki pozywa w sprawie współudziału ich poddanych Żydów Pinkwasa Dawidowicza, Herszka, syna Mośka Dawidowicza, i Lejzora w kradzieży dokonanej przez poddanych ze wsi Popkowice w kośdele kraśnickim.