Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Rzepeckiego przeciwko Żydom ze Stróży - 15 grudnia 1711 r.

Stanisław Rzepecki, wojski lubelski, kwituje ordynata Tomasza Zamoyskiego, Andrzeja Ożarowskiego, tenutariusza [dzierżawcę - red.] dóbr Kraśnik, Michała Piotrowskiego, administratora tych dóbr, oraz Żydów z Kraśnika: Pinkwasa Dawidowicza, Lejzora Dawidowicza, Abusa Gorajskiego z synami i Moszka Dawidowicza z sumy 2 tys. złp jako rekompensaty wynikającej z zawartej komplanacji [ugody - red.] dotyczącej szkód wyrządzonych przez ww. Żydów podczas dokonanej przez nich kradzieży, a także uwalnia ich od skutków dekretu grodzkiego lubelskiego z 8 VI 1711r. ferowanego w tej sprawie i anuluje wszystkie dotyczące tej kradzieży akta.