Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Ruska przeciwko Karmanowskiemu (9 listopada 1609 r.)

Sąd grodzki lubelski odracza rozstrzygnięcie w sprawne z oskarżenia Dawida Ruska, Żyda z Janowca, poddanego starościny sochaczewskiej Barbary z Dulskich Tarłowej przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Jakubowa Karmanowskiemu, dziedzicowi części we wsi Łub­ki, że ten - powołując się na jakiś dekret trybunalski - zabrał siłą przejeżdżają­cemu przez Łubki Dawidowi różne towary i kosztowności na sumę przekraczającą 2 tys. złp. Karmanowski przez plenipotenta [pełnomocnika - red.] oświadczył, iż sprawcami kradzieży byli jego poddani. Sąd nakazał stronom stawić się osobiście.