Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Ruska przeciwko Karmanowskiemu (12 października 1609 r.)

Urząd grodzki lubelski nakazuje egzekucję [wykonanie - red.] dekretu nakładającego na szl. [szlachetnego - red.] Ja­kuba Karmanowskiego, dziedzica części we wsi Łubki, karę wypłacenia Żydowi janowieckiemu Dawidowi Ruskowi trzykrotnego wadium w związku z niewywią­zaniem się ze spłaty Żydowi w terminie długu 600 złp. Sprawę wniósł Dawid Rusek. Tegoż dnia wpisano do księgi relację woźnego o wręczeniu Karmanowskiemu po­zwu w związku ze skargą Ruska, iż został, przejeżdżając przez Łubki, napadnięty i obrabowany na sumę przekraczającą 2 tys. złp.