Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa rejestru domów pogorzałych w Kraśniku

Burmistrz Kraśnika Maciej Różyński i rajca Szymon Szankiewicz oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] regestr domów pogorzałych w mieście 10 I 1730 r. o północy. M.in. domy żydowskie w rynku i przy ulicach: Icka Jarosławskiego (w tym domu komornicy: syn jego Moszek, zięć jego, Abus złotnik, syn złotnika), dom wjezdny Izraela Eliaszowicza z browarem (tu 3 komorników, w tym 1 katolik), dom wjezdny Lejzora Dawidowicza, dom Lejby Erszkowicza, czapnika, dom wjezdny Żyda, przeszłego arendarza wilkołaskiego, dom Eliasza, cyrulika (tu 2 komorników, w tym jego zięć, krawiec), dom wielki wjezdny Lejbusia Ejzykowicza z browarem, dom Pinkwasa Dawidowicza wjezdny z browarem i jeszcze 9 innych. We wszystkich zamieszkiwali też komornicy.