Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Reginy przeciwko Sarneckiemu i innym

Relacja woźnego o złożeniu pozwu do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla ur. [urodzonego - red.] Marcina Sarneckiego, mieszczanina Stanisława Saletrnika i ur. Zofii z Jarzowskich Sarneckiej, żony Marcina. Żydówka lubelska Regina, wdowa po Izaaku Mozeszku, pozywa w sprawie zwrotu przez Zofię Sarnecką sumy 700 złp, należnej na podstawie kwitu ingrosowanego [wpisanego - red.] w aktach żydowskich.