Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju wojewody lubelskiego o sądownictwie żydowskim

Izrael, syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej wojewody lubelskiego Mi­kołaja Oleśnickiego z 1 I 1620 r., potwierdzający wszystkie dotychczasowe przywileje Żydów lubelskich otrzymane od królów i wcześniejszych wojewodów odnoszące się do sądownictwa żydowskiego, które Żydzi mogli „sami między sobą odprawować. Także i jarmarcznych sądów pozwalam, które pod jarmarki o handle, kupie i wszela­kie długi przed rabinami, także i starszymi [urzędnikami gmin odpowiedzialnymi za nie przed władzą państwową lub dominialną - red.] z inszych miast koronnych odprawować zwykli". Jednocześnie przywilej podtrzymywał obowiązek płacenia przez Żydów lubelskich wojewodzie corocznie sumy 300 złp, po 100 złp na każdy jarmark.