Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju starosty lubelskiego o łaźniach żydowskich z 1646 r.

Syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej Józef Tobiaszowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej starosty lubelskiego Zbigniewa Firleja z 8 X 1646 r., zezwalający Żydom lubelskim na postawienie przy ul. Żydowskiej - oprócz dwóch łaźni, na które uzyskali zgodę wcześniej - dwóch kolejnych łaźni oraz utrzymywania w nich swoich balwierzy. Z usług łaźni nie mogli korzystać mieszczanie chrześcijanie. Jednocześnie starosta zakazywał piekarzom i innym przekupniom stawiania swoich budek przed synagogą na ul. Żydowskiej, a to „dla zaciśnienia drogi publicznej".