Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju Ossolińskiego dla Żydów lubelskich

Syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej Boruch Mendlowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej starosty lubelskiego Jerzego Ossolińskiego, kanclerza koronnego, z 16 VII 1649 r., w którym Ossoliński potwierdzał przywileje swoich poprzedników dotyczące należących do Żydów gruntów i domów na Podzamczu (wcześniej Ossoliński zarządził sporządzenie spisu osiadłości żydowskich i rejestr ten miał być podstawą wszelkich rozstrzygnięć), prawa do cmentarza żydowskiego, swobody szynkowania zgodnie z umowami zawartymi z mieszczanami podzameckimi, potwierdzał też wszystkie wcześniejsze prawa Żydów uzyskane od królów i obiecywał być obrońcą Żydów.