Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju królewskiego z 5 lipca 1576 r. o ochronie Żydów przed oskarżeniami o mordy rytualne

Żydzi lubelscy Lewek i Jakub, w imieniu całej gminy, oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] przywilej per­gaminowy króla Stefana Batorego z 5 VII 1576 r., biorący Żydów pod bezpośrednią opiekę królewską przed fałszywymi oskarżeniami i kalumniami o rzekomo dokony­wane przez nich mordy rytualne na dzieciach chrześcijańskich, a także nakazujący wszystkim władzom zapobieganie jakimkolwiek zajściom na tym tle.