Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju królewskiego z 3 lutego 1618 r. o zatwierdzeniu nadania placu Józwowiczowi

Żyd kazimierski Mojżesz Józwowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej Zygmunta III Wazy z 3 II 1618 r., w którym król potwierdza nadanie przez rajców kazimierskich na rzecz Mojżesza i jego potomków placu przy ul. Do Przewozu, w sąsiedztwie jego dotychczasowej posesji, z zakazem odsprzedaży tego placu jakiemukolwiek szlach­cicowi oraz zakazem budowy tam stajni i karczmy, a także wszystkie późniejsze potwierdzenia tego aktu przez starostów kazimierskich i inne nadania oraz apro­buje dekrety sądu wójtowskiego dotyczące tego placu, korzystne dla Mojżesza.