Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju królewskiego z 24 sierpnia 1453 r. o autonomii Żydów i relacjach chrześcijańsko-żydowskich

Żyd Samuel, szkolnik gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej Kazimierza Jagiel­lończyka z 24 VIII 1453 r. dla Żydów z ziem krakowskiej, sandomierskiej i lwowskiej, w którym król potwierdza przywilej Kazimierza Wielkiego nadający Żydom prawa do własnego sądownictwa, regulujący normy prawne w ich sprawach z chrześcija­nami, wprowadzający zasady brania przez Żydów zastawów i ustanawiający szereg innych szczegółowych kwestii prawnych w ich stosunkach z chrześcijanami.