Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju królewskiego z 20 sierpnia 1566 r. dla Żydów lubelskich

Żyd Matys, szkolnik gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej króla Zygmunta Au­gusta, wystawiony w Lublinie 20 VIII 1566 r. dla Żydów lubelskich, potwierdzający przywileje króla Kazimierza Jagiellończyka z 13 VIII 1453 r., Zygmunta Starego z 27 II 1523 r. i wcześniejsze swoje z 9 V 1549 r. i z 23 XII 1550 r., a także przywileje nadane im przez starostów lubelskich: Jana Tęczyńskiego, wojewodę sandomier­skiego z 1544 r., Stanisława Tęczyńskiego, kasztelana lwowskiego z 3 V 1553 r. oraz tegoż z 9 II 1558 r. i Jana Tęczyńskiego, wojewodę bełskiego z 12 VII 1563 r., nadają­ce Żydom swobodę handlu i zwalniające wiezione przez nich towary od cła w całej Koronie.