Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju królewskiego z 20 czerwca 1607 r. o ulgach Żydów lubelskich po wielkim pożarze

Mojżesz Doktorowicz, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą publiczną lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej Zygmunta III Wazy z 20 VI 1607 r. dla Żydów lubelskich, w którym król uwzględniając szkody, jakie ponieśli oni podczas niedawnego wielkiego pożaru, uwalnia ich na 4 lata od wszelkich ciężarów publicznych, podatków i kontrybucji.