Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywileju królewskiego z 11 grudnia 1591 r. dla Żydów zwoleńskich

Abraham Ickowicz, Żyd ze Zwolenia, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] konfirmację przez Zygmunta III Wazę 11 XII 1591 r. przywileju Stefana Batorego z 5 III 1578 r. dla Żydów zwoleńskich, nadającego im prawo do swobodnego handlu wszystkimi towarami zarówno w samym Zwoleniu, jak i poza miastem, tak, jak mogą to czynić Żydzi w całej Małopolsce. Odrębnie oblatowany też sam przywilej Stefana Batorego.