Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa przywilejów królewskich o ulgach celnych mieszczan ostrogskich

Paweł Kalinikowic i inni mieszczanie Ostroga oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] przywilej Zygmunta III Wazy z 28 IV 1589 r. dla miasta Ostroga, w którym król potwierdza przywileje Zygmunta Augusta z 26 VI 1570 r. i Stefana Batorego z 28 V 1578 r., zwalniające mieszczan ostrogskich, „tak krześcijan, jako i Żydów" od wszelkich ceł i myt i zrówmujące ich w prawach z mieszczanami Kijowa i Łucka.