Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Protaszowicza przeciwko Chodakowskiemu

Żyd Izrael Michałowicz i szl. [szlachetny - red.] Tomasz Przanowski, plenipotenci [pełnomocnicy - red.] Tyszka Protaszowicza, kupca Przyłucensis, manifestują, że ur. [urodzony - red.] Stanisław Chodakowski sekretarz królewski - zgodnie z zobowiązaniem podpisanym przez siebie na jarmarku w Łukowie 8 IX 1633 r. - winien był oddać Protaszowiczowi sumę 1504 złp, ale pomimo upływu terminu i trudu podróży, podjętej przez obydwu manifestantów, by dług odebrać, Chodakowski z pieniędzmi się nie stawił.