Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa potwierdzenia przywilejów Żydów lubelskich - 17 grudnia 1669 r. kontynuacja

Żyd Pejsak Majerowicz, syndyk [reprezentant interesów określonej zbiorowości w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] przywilej króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla Żydów lubelskich datowany w Krakowie 12 XI 1669 r., w którym król potwierdza dotychczasowe przywileje Żydów lubelskich, bierze ich pod swą protekcję i opiekę prawną oraz kasuje i unieważnia wszystkie przywileje i dekrety, które pozostawałaby w sprzeczności z uprawnieniami Żydów lubelskich.