Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Porfirowicza i innych przeciwko Doktorowiczowi i innym

Krzysztof Porfirowicz, także w imieniu ojca Piotra Hrehorowicza, Stefan Basz­kiewicz i Aleksander Stefanowicz, mieszczanie podzameccy, w imieniu całego Brac­twa Przemienienia Pańskiego przy lubelskiej cerkwi prawosławnej, protestują prze­ciwko Żydom lubelskim: Markowi Doktorowiczowi i jego synowi, Judzie Szmuklerzowi, Abrahamowi Szmuklerzowi, Abrahamowi, zięciowi Kormana, Abrahamowi rzeźnikowi i Zelikowi, którzy w sobotę przed niedzielą kwietną ze swoimi towa­rzyszami naszli cmentarz prawosławny, pod cerkwią zelżyli słownie zbierających się na nabożeństwo ludzi, strzelali do cerkwi i rzucali do niej kamieniami, czym znieważyli miejsce święte. Załączona relacja woźnego z wizji przeprowadzonej na cmentarzu i obok cerkwi.