Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa pogłównego żydowskiego z 1610 r.

Żyd krakowski Józef Abramowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] kwit pisarza skarbowego koron­nego Jana Nurzyńskiego z 12 III 1610 r., stwierdzający wywiązanie się Żydów koron­nych z przewidzianej kontraktem ze zmarłym podskarbim koronnym [Baltazarem Stanisławskim] sumy 20 tys. złp pogłównego. Za 18 tys. złp Żydzi zakupili sukna dla wojska, 2 tys. wpłacili do skarbu gotówką.