Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Pejsakowicza, Zberkowskiego i Krzewskiego

Pejsak Majerowicz, syndyk [przedstawiciel gminy żydowskiej w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dekret trybunału koronnego lubelskiego z 28 VII 1667 r. w sprawie między ur. [urodzonym - red.] Danielem Krzewskim, posesorem [dzierżawcą - red.] wsi Dziecinowo, a Konstantym Zberkowskim, deputatem chorągwi kasztelana sanockiego Stanisława Jaskólskiego wyznaczonym do wybrania od Żydów lubelskich przysługującej chorągwi sumy 8966 złp. Spór dotyczył sumy 3 tys. złp należącej do Żydów, na którą obydwie procesujące się strony nałożyły areszt. Sąd przyznał sporną sumę Krzewskiemu, zobowiązując Żydów lubelskich do wypłacenia jej po zdjęciu sekwestru i obarczając ich dodatkowo podwójną karą 14 grzywien.