Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Pejsaka przeciwko Czernym (1 lutego 1612 r. - kontynuacja)

Relacja woźnego o złożeniu pozwu do sądu grodzkiego lubelskiego dla Prze­cława Czernego oraz jego synów Andrzeja i Adama. Żyd lubelski, kupiec Marek Pejsak pozywa w sprawie odzyskania sumy 231 złp 3 gr, należnej mu po zmarłym Janie Czernym, bracie Przecława, za wzięte przez niego towary. Dla udokumento­wania swoich pretensji Pejsak oblatował [wpisał do ksiąg urzędowych - red.] wyjęty z akt ziemskich lubelskich wypis zobowiązań przyjętych na siebie przez Czernych.