Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Ostrogskich przeciwko Irszowiczowi

Relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] Franciszka, Janusza i Aleksandra [Zasławskich] Ostrogskich, wojewodziców bracławskich, był w domu Żyda lubelskiego Je­lenia Irszowicza, gdzie nałożył areszt na wszystkie rzeczy ruchome pozostałe po śmierci kasztelana krakowskiego Janusza Ostrogskiego, zapisem w księgach trybu­nalskich przyznane Franciszkowi Januszowi Ostrogskiemu, a zdeponowane u Żyda za sumę 10, 5 tys. złp.