Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Nuchowicza przeciwko Wysockiemu i Armakowi

Józef Nuchowicz, senior [przedstawiciel gminy żydowskiej przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej, protestuje przeciwko mieszczaninowi kazimierskiemu Jakubowi Wysockiemu oraz kupcowi gdańskiemu Henrykowi Armakowi. Wskutek niedotrzymanych przez nich warunków kontraktów oraz niemających podstaw kroków prawnych poniósł on szkody od Wysockiego sięgające 1 tys. złp, od Armaka dochodzące do 20 tys. złp.