Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Nowosielskiego przeciwko Grzelczakowej

Oblata [wpis aktu do ksiąg urzędowych - red.] aktu egzekucji dekretu infamii [utrata czci i dobrego imienia - red.] urzędu grodzkiego lubelskiego z 20IX 1688 r. w sprawie między Janem Nowosielskim, łowczym mielnickim, a mieszczanką Zofią Grzelczakową i jej córką Anną, oskarżonym o kradzież Nowosielskiemu klejnotów i zastawienie ich u Żydów, przeprowadzonej 12 XI 1688 r. w domach przy ul. Żydowskiej w Lublinie. Do ogłoszenia infamii nie doszło, bowiem Żydzi Icko Kalmanowicz, Jakub Salomon z żoną Leką, także w imieniu innych seniorów oświadczyli, że o wydanej kondemnacie [orzeczenie o winie oskarżonego bez ferowania wyroku - red.] niczego nie wiedzieli i sprawa została odesłana ponownie do grodu.