Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Nachmanowicza przeciwko Kamienieckiemu i Zawierskiemu

Żyd lubelski Łazarz Nachmanowicz protestuje przeciwko szl. [szlachetnym - red.] Aleksandrowi Kamienieckiemu i Jerzemu Zawierskiemu, którzy naszli go w kamienicy „U Waw­rzynka ", gdzie Nachmanowicz po pożarze własnego domu wynajmował mieszkanie, związali, wywieźli na Ukrainę i tam wypuścili po uprzednim wypłaceniu im kilku­set złp okupu. Jednocześnie podczas napadu Łazarz stracił kilkaset złp w gotówce oraz różne klejnoty i kosztowności, w tym pozastawiane przez inne osoby.