Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Mydlarza i innych przeciwko Chudzińskiemu

Moszko Lewkowicz, kantor synagogi lubelskiej, w imieniu seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy oraz Żydów Jakuba Mydlarza i Lewka Abrahamowicza, protestuje przeciwko baka­łarzowi szkoły lubelskiej Janowi [Chudzińskiemu], że ten z gromadą innych ludzi wywołał podczas jarmarku tumult przeciwko Żydom na ul. Żydowskiej, podczas którego Żydów będących na ulicy bito, kamieniami rozbijano szyby w żydowskich domach, kradziono Żydom różne towary, wdzierano się do mieszkań, gdzie dokonywano kradzieży i spustoszeń. Najbardziej ucierpieli Jakub Mydlarz i Lewek Abrahamowicz, którzy w swoich domach zostali dotkliwie pobici. Załączona relacja woźnego, że widział poniszczone okna w 44 domach żydowskich oraz w synagodze.