Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Moszkowicza przeciwko Jabłonowskiemu

Icko Moszkowicz, Żyd z miasteczka Tarnogóry, dzierżawy chorążego koron­nego, starosty krasnostawskiego Stefana Snopkowakiego, protestuje przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Adamowi Jabłonowskiemu, dzierżawcy wsi Wierzchowiska, że ten najpierw zabrał mu beczkę miodu, gdy jechał przez Wierzchowiska do Lublina z transportem kil­kudziesięciu beczek miodu należących do Snopkowskiego, a następnie, gdy Mosz­kowicz pojechał do Wierzchowisk, by o tę beczkę się upomnieć, pobił go, związał i związanego zawiózł do Lublina, gdzie przez kilka dni trzymał w areszcie u krawca Skupskiego, dopóki nie uwolnił go urząd wojewodziński. Podczas tego zajścia czeladź Jabłonowskiego zabrała Żydowi 500 złp, które otrzymał w Lublinie za miód.