Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Moszka i innych przeciwko Hirszowi

Relacja o złożeniu pozwu [pozew złożony w domu pozwanego w Śniatyniu] do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla Żyda Hirsza, poborcy cła w starostwie śniatyńskim. Mieszczanie kołomyjscy, a także Żydzi kołomyjscy: Moszko, Gosz, Abraham, Chaim, Josko, Dawidko i Łazarz pozywają w sprawie wymuszonego od nich cła od 28 beczek piwa (po 3 gr) i 2 beczek wina (po 9 gr), które dla swojego użytku przywieźli na jarmark do Śniatynia, pomimo że kupcy z Kołomyji na mocy przywileju królewskiego byli zwolnieni od płacenia cła.