Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Mordusza i Leji przeciwko Molawieckiemu

Żydzi lubelscy Marek Mordusz i Leja, wdowa po Szlemie Hercykowiczu, pro­testują, że nie otrzymali żadnego pozwu w sprawie domu zwanego Słomianski, do którego pretensje - opierając się na skrypcie [kwicie - red.] dłużnym wystawionym przed śmier­cią przez Szlomę Hercykowicza - zgłasza szl. [szlachetny - red.] Jan Molawiecki, gdy tymczasem Szloma nie miał do tego domu żadnego prawa, co mogą wykazać przed odpowiednim forum. Wydany w tej sprawie zaocznie wyrok uznający prawa Molawieckiego powinien być unieważniony.