Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Morduchajowicza przeciwko Głuchowskiemu

Żyd Lejzor Zelmanowicz protestuje w imieniu Moszka Morduchajowicza z Niemirowa przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Maciejowi Głuchowskiemu, że ten, nie kontentując się wcześniejszymi dekretami sądowymi i wzajemnymi ugodami dotyczącymi rozliczeń między nimi, naszedł gospodę Morduchajowicza na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie i ukradł tam kuferek z kilkudziesięcioma złotymi węgierskimi, membranami, kwitami dłużnymi, różnymi zeznaniami i pokwitowaniami spłaty długów, dwa pistolety i różne inne rzeczy.