Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Molawieckiego przeciwko Leji

Relacja woźnego o złożeniu pozwu [pozew złożony w domu zmarłego Hercyka, na ręce Marka Mordusza] do urzędu grodzkiego lubelskiego dla Żydówki lubelskiej Leji, wdowy po Szlomie Hercykowiczu. Szl. [szlachetny - red.] Jan Molawiecki pozywa w sprawie uznania prawomocności dekretu lubelskiego sądu ławniczego, dopuszczającego mu intromisję [sądowe wprowadzenie w posiadanie nieruchomości - red.] do domu zwanego Słomianski w związku z niespła­conym przez jej zmarłego męża skryptem [kwitem - red.] dłużnym na sumę 400 złp.