Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Mojżeszowicza przeciwko Piotrowskiemu i Szówskiemu

Żyd lubelski Marek Mojżeszowicz protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Marcinowi Pio­trowskiemu, synowi podstolego chełmskiego [Mikołaja Piotrowskiego], że ten uwię­ził jego syna Abrahama, a gdy Mojżeszowicz za uwolnienie gotów był wystawić pismo, że pod zakładem 500 złp Abraham stawi się w wyznaczonym terminie w sądzie, Piotrowski razem z pisarzem żydowskim Jerzym Piotrem Szówskim mieli sfałszować treść pisma w ten sposób, że Mojżeszowicz jest winien Piotrowskiemu 500 złp.