Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Milewskiego przeciwko Szymonowiczowi

Szl. [szlachetny - red.] Tomasz Przeździecki, sługa ur. [urodzonego - red.] Jana Milewskiego, protestuje przeciwko Żydowi lubelskiemu, kupcowi Szmerli Szymonowiczowi, że ten, zawarłszy z Milewskim kontrakt na dostawę do Kazimierza 150 kamieni prochu, w zamian za co Milewski miał mu dać 2 łaszty śledzi o wartości 500 złp, prochu - pomimo upływu terminu - nic dostarczył, choć wziął 4 łaszty śledzi wartych 1200 złp.