Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa mieszkańców Kurowa przeciwko Rusieckiemu i innym

Wojciech Kwapisz, rajca kurowski oraz ławnicy Szymon Marchwicz i Jakub Rymarz, a także pisarz miejski Jan Pardęski, w imieniu mieszczan i Żydów Kuro­wa, miasta należącego do Abrahama Zbąskiego, protestują przeciwko rotmistrzowi Krzysztofowi Rusieckiemu i jego żołnierzom, którzy wjechawszy do Kurowa do­konali tam znacznych spustoszeń i grabieży. M.in. biciem wymuszali na Żydach pieniądze, zabierając od Kalmanowej 4 złp, pasek srebrny i korzenie na sumę 6 złp, u Izaaka złp 4, u Hercyka beczkę miodu wartości 10 złp i 1 złp w gotówce, w go­spodzie u Żyda Józefa złp 10 i 3 talary, od Żyda Kąty 40 gr „i żonę jego pobili", u Żyda Lewka 32 gr, u Szlomy w ratuszu wzięli dwie beczki piwa warszawskiego, od Dawidka wycisnęli 48 gr, u Żyda szklarza gr 32 i ołów wartości 40 gr, u Pejsaka grzywnę, u Jakra 65 gr, Efraim musiał dać 2 złp 20 gr, Jakub Szmuklerz 1 złp.