Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa mieszkańców Kurowa przeciwko Mszalskiemu i innym

Wojciech Kwapisz, rajca oraz Szczęsny Płużyk, ławnik, mieszczanie z należą­cego do Abrahama Zbąskiego miasteczka Kurowa, w imieniu mieszczan chrześcijan oraz Żydów protestują przeciwko porucznikowi Mikołajowi Mszalskiemu z chorągwi królewskiej „Pana Jaskólskiego" oraz jego towarzyszom, w związku z do­konanymi przez nich w Kurowie gwałtami i grabieżami. M.in. u Żyda Jachera si­łą zabrali postaw sukna i sztukę płótna wartości 22 złp 15 gr, „z kolnego domu żydowskiego" wzięli 10 złp 8 gr, u Żyda Saula wymusili 5 złp, u Moszka 5 złp i funt prochu, u Saula 5 złp, 2 funty prochu, funt pieprzu, szafranu za 21 gr, oło­wiu za 6 gr, u Żydówki Kalmanowej 3 złp, półtora funta prochu, funt pieprzu i ćwierć imbiru i 3 funty ołowiu, u Żyda Mydlarza 6 złp, funt prochu, funt pie­przu, 2 łuty szafranu, 2 funty ołowiu, 2 łokcie sukna, podobne straty ponieśli też Żydzi: Nata, wdowa Józefowa, zięć Mydlarzów, Pejsak, Dawid, Lewek, Źelik, Froim i Lesko.