Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa mieszczan lubelskich przeciwko Markowiczowi

Relacja woźnego, że z instancji Żyda lubelskiego Marka Mordusza był w polu, za szańcami, gdzie mieszkał Żyd Samuel Markowicz z Nowego Miasta Korczyna, który przyjechał w celu załatwienia swojej sprawy w Trybunale ze szl. [szlachetnym - red.] Bartoszem Radeckim, ale mieszczanie nie chcieli go wpuścić do miasta, obawiając się zawlecze­nia zarazy. Samuel rzeczywiście wyglądał na chorego, ale tłumaczył się, że został pobity w Kazimierzu, gdzie przypłynąwszy Wisłą, bez zapowiedzi wszedł do mia­sta. Podobne zeznanie woźny złożył przed urzędem wójtowskim lubelskim.