Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Żyrzyńskimi a Szmujłowiczem

Ur. [urodzeni - red.] Krzysztof, Joachim i Łukasz Żyrzyńscy, synowie zmarłego Łukasza, sędzie­go grodzkiego lubelskiego, kwitują Izaaka Szmujłowicza, Żyda dzierżanowskiego, z sumy dłużnej, którą zaciągnął jeszcze jego ojciec i uwalniają go z więzienia grodz­kiego, w którym znalazł się na mocy dekretu Jana Zamoyskiego, kanclerza i het­mana wielkiego koronnego, starosty. Załączona relacja Żydów Jelenia Doktorowicza i Mendla Dawidowicza, że byli świadkami uwolnienia Izaaka i odebrali go z urzędu.