Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Zygmuntem III Wazą a Żydami przemyskimi

Żyd przemyski Dawid oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] pismo Zygmunta III Wazy z 5 V 1612 r. skierowane do starosty przemyskiego Adama Stadnickiego, kasztelana kaliskiego, w którym król bierze w obronę Żydów przemyskich, nakazuje, by starosta nie wdawał się w jurysdykcję wojewodzińską, zapewniał Żydom bezpieczeństwo i sam zachowywał ich w spokoju. Król życzył też sobie, aby kilku uwięzionych ostatnio przez starostę Żydów przemyskich ten „za słusznem drugich Żydów rękojemstwem wypuścił, do sprawy przed sądem ich przynależnym".