Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Zygmuntem III Wazą a Tęczyńskim

Żyd lubelski Jeleń Irsz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] pismo Zygmunta III Wazy do wojewody lubel­skiego Gabriela Tęczyńskiego z 13 V 1617 r., w którym król nakazuje wojewodzie przeprowadzenie szczegółowego śledztwa i osądzenie sprawy oskarżenia Żydów z należącego do Adama Gniewosza miasteczka Siedlce, dzierżawionego przez pod­czaszego lubelskiego Szczęsnego Kolbrzywskiego, o mord dokonany na siedmio­letniej dziewczynce, córce mieszczanina siedleckiego Andrzeja Herberowicza. Od wyroku wojewody obydwie strony miały prawo odwołać się do króla.